AnasayfaCategory

Site Yönetimi Hakkında

Kat Mülkiyeti Kanunu

GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM A) KAT MÜLKİYETİ ve KAT İRTİFAKI: I-GENEL KURAL: Madde 1 – Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından , bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir. Yapılmakta veya...

Konut Kapıcıları Tüzüğü

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Madde 1 – Bu tüzüğün amacı,kapıcıların hizmetlerinin kapsam ve niteliği ile günlük çalışma süresi,hafta tatili,ulusal bayram ve genel tatil günleri,yıllık ücretli izin hakları ve kapıcı konutlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tanımlar Madde 2 – Bu tüzükte geçen : Kapıcı : Kaloriferle konut kapıcıları ile çalışmasını aynı işverene veya aynı...

Asansör Yönetmeliği

Amaç Madde 1 – Bu yönetmelik,asansörlerin standartlarına uygun olarak yapılması ve işletilmesinin düzenlenmesini amaçlar. Kapsam Madde 2 – Bu yönetmelik,ilgili imar kanunu usul ve mevzuatlarına göre yapılacak yapılara tesis edilecek her türlü asansörlerin projelendirilmesi,aksamın imali,asansör yerinin hazırlanması,montaj,kontrol ve deneylerinin yapılması, bakımı,işletilmesi ve yıllık kontrollarında uyulması gereken standartları ve uygulama esaslarının yapılış şeklini kapsar. İşletme ruhsatı...

İmar Yönetmeliği

BELEDİYE VE MÜCAVİR ALAN SINIRLARI İÇİNDE VE DIŞINDA İMAR PLANI BULUNMAYAN ALANLARDA UYGULANACAK İMAR YÖNETMELİĞİ Esaslı tamirler Madde 40 – Binanın plan ve görünüşüne statik bünyesine tesir etmeyen esaslı tamirler ruhsata tabi olup;bunlar için plan,proje resim ve hesap istenmez. Adi tamir Madde 41 – Derz ,iç ve dış sıva, badana ,boya, oluk,dere,doğrama,döşeme ve tavan kaplamaları,...

Ücretli İzin Yönetmeliği

R.G tarihi 19.6.1972 R.G.Sayısı 14220 İzin kullanma dönemleri Madde 3 – İşveren veya işveren vekilleri,bu yönetmeliğin 10 ncu maddesinde sözü edilen izin kurulu veya 18 nci maddeye dayanılarak bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde yürütülen işlerin nitelik ve özelliklerine göre,yıllık ücretli izinlerin, her yıl senenin belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin ve bunu işyerinde...

Sosyal Sigortalar Kanunu

Sigortalılığın başlangıcı ve mecburi oluşu : Madde 6 – Çalıştırılanlar,işe alınmalarıyla kendiliğinden “Sigortalı” olurlar. Sigortalılar ile bunların işverenleri hakkında sigorta hak ve hükümleri sigortalının işe alındığı tarihten başlar. Bu suretle sigortalı olmak hak ve yükümünden kaçınılamaz ve vazgeçilemez. Sözleşmelere,sosyal sigorta yardım ve yükümlerini azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamaz. Çalıştırılan sigortalıları bildirme : Madde...

AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://gorukleyerlesimsitesi.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.
AVANTAGEHeadquarters
Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via empowerment.
OUR LOCATIONSWhere to find us?
http://gorukleyerlesimsitesi.com/wp-content/uploads/2019/04/img-footer-map.png
GET IN TOUCHAvantage Social links
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

© 2021 Görükle Yerleşim Sitesi Yönetimi | Tüm hakları saklıdır.

© 2021 Görükle Yerleşim Sitesi Yönetimi | Tüm hakları saklıdır.

× WhatsApp Hızlı İletişim